Oris%20web%20materials-10
51 59 70 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
hinna@oris-stavanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Etter rotfylling

tsmg_smile25
tsmg_smile33
Her er informasjon til deg som har fått rotfylt en tann.

Symptomer
Når pulpa «nerven» i en tann er betent eller død er det nødvendig å foreta en rotfylling for å bevare tannen. Tannlegen har renset ut rotkanalene, desinfisert og tettet igjen med et rotfyllingsmateriale.
Etter en rotfylling kan du et par dager oppleve lette, forbigående smerter eller føle at tannen murrer litt. Disse symptomene går normalt over, men fortsetter smertene eller blir gradvis mer markerte, må du kontakte tannlegen.
 
Krone
Etter at tannen er rotfylt må tannlegen legge en vanlig fylling på toppen. Hvis tannen er sterkt svekket vil krone være det mest aktuelle alternativet. Dette innebærer at behandlingen samlet sett kan bli relativt kostbar. Se egen artikkel om kroner her.
 
Fargeforandring
Noen rotbehandlede tenner vil med tiden endre farge. Tannlegen gir råd om hva som bør gjøres dersom du synes fargeforandringen er skjemmende.

Klikk her for fullstendig informasjonsskriv etter rotfylling

Mer informasjon om rotfylling