Oris%20web%20materials-10
51 59 70 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
hinna@oris-stavanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Etter krone/bro

tsmg_miljo14
tsmg_smile01
Her finner du noen opplysninger som kan være nyttige i tiden etter at ny krone/bro er innsatt.

Ved ubehag/ ising
I de fleste tilfeller er tilpasningen til nye tannerstatninger uproblematisk. Det er likevel ikke uvanlig at man opplever litt ubehag eller smerte den første tiden etter at et nytt arbeid er satt inn. Dette forsvinner normalt etter en kortere periode. Ising kan vare opptil flere uker, men det er heldigvis sjelden at isingen varer så lenge. Gode råd mot ising: Daglig fluorskylling (for eksempel FLUX). Daglig bruk av for eksempel Sensodyne eller Colgate ProRelief tannkrem.
 
Øm tann
Noen ganger er tannen øm å bite på etter at ny krone/ bro er laget. Dette kan bety at arbeidet er litt for høyt. Vi må da slipe dette litt ned slik at det passer bedre inn i bittet. Det kan være nødvendig med flere justeringer før det fungerer tilfredsstillende.

Klikk her for fullstendig infromasjonsskriv og garantier