Oris%20web%20materials-10
51 59 70 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
hinna@oris-stavanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Årlig undersøkelse

tsmg_miljo31
tsmg_smile09
Regelmessig kontroll hos tannlege/tannpleier bidrar til bedre tannhelse. God tannhelse gir selvtillit, mennesker med selvtillit smiler mer, og mennesker som smiler mer får også smil tilbake. Det er det vil kaller en god sirkel!

God tannhelse gir flere smil!
Gjennom forebyggende behandling, gode råd, bred erfaring og alle spesialiteter som en del av tilbudet, søker vi å gi deg den beste behandlingen for å ivareta god tannhelse. Ved årlige kontroller hos ORIS Dental Hinna Park får du behandling av både tannleger og tannpleier. 

Individuelt behov
For de fleste pasienter er det vanlig at man har én årlig kontroll med grundig klinisk undersøkelse, nødvendige røntgenbilder og en profesjonell tannrens. Noen få trenger hyppigere kontroller, fra en gang hvert halvår, til en gang per måned, for å holde tannhelsen ved like. Dette vurderes individuelt. Dersom det avdekkes behandlingsbehov får du ny time hos en av våre tannleger eller spesialister.

Har du fylt 75 år?
​Fra 1. juli 2013 kan personer over 75 år få et tilskudd på inntil 800 kroner hvert annet år til undersøkelse hos tannlege. Dette innebærer at pasienten får stønaden det året vedkommende fyller henholdsvis 75 år, 77 år, 79 år osv. Den nye stønaden dekker selve undersøkelsen, nødvendige røntgenbilder, diagnostikk og eventuelt behandlingsforslag. Formålet er å diagnostisere sykdom på et tidlig stadium, og dermed forhindre videre sykdomsutvikling og begrense omfanget av nødvendig tannbehandling. Stønad gis kun når undersøkelsen utføres av tannlege.