oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
hinna@oris-stavanger.no
Facebook

Visjon og verdier

tsmg miljo01
tsmg smile01
Vår visjon
Visjonen er den retningen vi ønsker å gå i. Vår visjon er:
ORIS Dental Hinna Park og Madla skal være det ledende tannhelsesenteret.

Våre verdier
Verdiene skal drive oss fram mot visjonen, gjøre oss tydelige overfor omverdenen, og hjelpe oss til å ta beslutninger i hverdagen. Våre verdier er:
Trygg – Engasjert – Nyskapende – Lagspiller