oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
hinna@oris-stavanger.no
Facebook

Bleking av tenner

tsmg miljo25
tsmg smile34

Vi anser hjemmebleking som ufarlig. Likevel er det ikke alle tenner som er like mottakelige for bleking. Hos ORIS Dental anbefaler vi derfor undersøkelse av tennene før man starter blekingen, og at blekingen vurderes sammen med tannlege/ tannpleier.  

Slik fungerer hjemmebleking:

1. Avtrykk
Først tar vi et avtrykk av tennene dine. Dette bruker vi til å fremstille en individuell tillpasset form, en blekeskinne.

2. Dag- eller nattbleking
Hjemmeblekingen kan gjøres på to måter. Enten sover du med skinnen om natten, eller du bruker skinnen 1–2 timer på dagtid. Blekemiddelet legges i skinnen, som så plasseres over tennene.

3. Resultatet
Det varierer hvor lang tid det tar før en oppnår ønsket resultat. For de fleste vil en se hvordan fargen blir etter 10–12 dager. Hos noen vil blekingen går litt raskere (5–7 dager), mens det for enkelte vil være nødvendig å bleke over lengre tid (opptil flere uker), for å få ønsket resultat.


Effekten vil ofte ha gått noe tilbake etter 1–2 år. Da kan blekingen gjentas, med blekeskinnen du har fra før. Blekemiddel kjøpes hos ORIS Dental. Svelging av blekemiddelet er ufarlig, ettersom det er svært små mengder blekemiddel og lave konsentrasjoner som brukes.