Organisasjon

tsmg miljo01
tsmg smile08
Daglig leder Bjørn Carstensen 
Klinikkleder Ida Koll-Frafjord
Administrativ leder Hege Tendenes Sivertsen

Styrets leder Arnt Einar Andersen